Rocksliders

Rocksliders.

 

Hvad er funktionen af disse? Jeg er blevet spurt nogle gange, hvad de er til og det er egentlig meget simpelt. En landrover Serie bil eller en Defender er alle paneler lavet af aluminium, til forskel fra mange andre 4×4 biler. For at beskytte disse plader dele døre, skærme mv. når man køre off-road kan man montere skinner under bilen, som tager stød og påkørsler, hvis man feks. Køre over en bakke og har bilens forhjul på den ene side af bakken der går nedad, og baghjulene der stadig er på den opadgående del af denne bakke. Her bliver frihøjden på bilen meget mindre og i nogle tilfælde, hvis toppen af bakken er meget skarp, rammer man toppen med undersiden af bilen. For at beskytte karossen på bilen, sætter man disse rocksliders på. Beskytter også ved kørsel på meget stenet områder, hvor der er mulighed for at stenene kan ramme karossen.

 

Materialer der er brugt :
1000x40x4 mm ijern profil
50 x 50 mm vinkeljern
80×5 mm fladjern

 

efter alt arbejdet var færdig, blev de galvaniseret så de kan holde de næste 30 år. derefter blev de malet da jeg ikke kan lide den rå galvaniserede farve og struktur, først blev de grundet og fik en top lag af en mat sort. Alt maling er købt ved Esbjerg maskinemalje. Jeg er blivet rigtig glad for dem, og eftersom man ikke kan købe disse rockslidere med denne profil til en Serie 3 bil. Men kun til en Defender. Så måtte jeg selv igang, dernæst er prisen på den blevet en 1/4 af hvad de koster til en Defender.
Som man siger, skal det gøres rigtigt, skal man gøre det selv!

 

Rocksliders. 

 

What is the function of these? I have been asked a few times what they are and it’s really very simple. A Land Rover Series car or a Defender are all panels made of aluminum, unlike many other 4×4 vehicles. To protect these metal parts doors, fenders etc. when driving off-road you can mount a rails system under the car, which takes bumps and collisions. If one example. Driving over a hill and the vehicle’s front wheel on the one side of the tray is goes down, and the rear wheels are still on the upward part of this tray. Here is the ground clearance of the car much less and in some cases, if the top of the hill is very sharp, hits the top with the underside of the car.

in order to protect the body of the car, we put these rocksliders under your car.  And they also protects running on very rocky areas where there is a possibility that the stones can hit the body.

 

 
Pree fitting                                                                  Welding of the rocksliders                                          merchantmen of the length                                         cutting the ends 


gal. pree paint                      Finish                                   end

materials that are used :
1000x40x4 mm iron profile
50 x 50 mm angle iron
80×5 mm flat iron

 

after all the work was finished, they were galvanized so they can keep the next 30 years. then they were painted as i do not like the rough galvanized color and structure, first they were due and had a top layer of a matt black. all paints are bought at Esbjerg Maskinemalje. i will be very happy for them, and since you can’t buy these rockslidere with this profile to a 3 series car. but only to a defender. so, i had to do it myself, then the price of a 1 / 4 of what they cost to a defender.

as they say, it must be done right, you gotta do it yourself!